Ekonomi Haber

İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

İcra işlemi borçlu birinin borcunu herhangi bir nedenden ödeyememe durumunda alacaklının yetkili kuruluşa başvurması sonucunda alınan borç kadar malın, devlet tarafından izole edilerek zorla ya da zorluk çıkarmadan alınması işlemidir. İcra işleminin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine oraya gidilmesiyle başlamaktadır.

Takip işlemi icra dairesine verildikten hemen sonra hazırlanan ödeme emrinin borçluya tebliği ile iletilmektedir. Bu tebliğin gerçekleştirilmesi üzerine verilen sürenin üstüne imkan tanımadan tamamlanması durumunda kesinlik durumu oluşmaktadır. Haciz aşaması gelindiğinde mal varlığı değerleri üzerinden satış işlemi başlatılır. Satış aşamasında malın tuttuğu miktarın satımı gerçekleştirildikten sonra alacaklının alacağı karşılanmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?
İcra takibinin başlatılmasını isteyen kişinin gerekli belgelerin oluşturulması işlemini tamamlamasının ardından yetkili icra müdürlüğüne başvurulması işlemi gerçekleştirilmelidir. Yetkili icra müdürlüğü verilen adresin doğruluğunu kontrol etmesi üzerine sözleşmenin anlaşıldığı yere bağlı olunarak işlem gerçekleştirilmektedir. Adliyelerde icra tevzi büroları bulunurken küçük adliyelerde işlemlerin tümü icra müdürlükleri tarafından görevlendirilmişlerdir.

İcra dosya onay işlemi tamamlandıktan sonra icra harcının yatırılmasına takip açılmaktadır. Aynı zamanda tebligat masraflarının yapılabilmesi açısından bir miktar ücret bırakılmalıdır. Bundan sonraki işlem yapılırken ödeme emri borçlu tarafından tebliğ edilerek icra işlemi gerçekleştirilmektedir. İcra takibi yapılırken bu aşamaların sırasıyla işlemden geçilmesi ve harekette bulunulması gerekmekte olup insanların bu süreç içerisinde oldukça sabırlı olmaları tavsiye edilmektedir.

İcra Takibi Çeşitleri Nelerdir?
İcra takibi çeşitlilik gösterilmesiyle bilinir. Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, kanunda ilamsız icra takibi ve ilamlı icra takibi gibi birçok farklı takip çeşitleri düzenlemeye uğramıştır. İlamsız icra talebinde alacaklının aldığı mal varlığının katlanabilmek için herhangi bir belge ya da bir başvuru şartı ortaya konulmaz.

Takip talebine herhangi bir konu eklenilmek istenilirse alacağı malı ortaya koyan fatura, cari hesap ekstresi, sözleşme vb. çeşitli sözleşme konuları ekleme yapılabilmektedir. İlamsız icra takibi süreci boyunca borçlu kişinin itiraz haklarına bakılarak diğer icra takiplerine oranla değişim göstermektedir. Borçlunun itiraz hakkı ile takibi durdurması olayı diğer takip türlerine bağlı olunarak değişiklik gösterilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu