Bilginiz Olsun

Konkordato Nedir

Konkordato Tanımı Ve Hukuki Süreçleri

Konkordato Nedir?

Konkordato, iflasın önlenmesi için borçlu ile alacaklılar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmada, borçlu firmanın var olan borçlarını ödeyememesi ve var olan borçlarını ödemek için daha fazla zaman talep etmesi durumunda, alacaklılarla yapılan bir anlaşma ile belirli bir dönem içinde borçların ödenmesi ve şirketin iflasından kaçınması amaçlanır.

Konkordato, alacaklıların da çıkarlarını korumak için hazırlanan bir plan ve kararname ile sağlanır. Bu kararname, borçların ödenmesinin sağlanması için belirli bir süreçte gerçekleştirilecek faaliyetleri, şirket varlıklarının yönetimini ve alacaklılarla olan etkileşimleri belirler.

Konkordato, iflasın önlenmesi ve şirketin yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunar ve bu süreçte yer alan tüm alacaklıların hakları da korunur.

Konkordato Prosedürleri Detaylar
İlk başvuru Konkordato başvurusu borçlu tarafından alacaklı mahkemesine yapılır.
Kabul edilme kriterleri Konkordato talebinin kabul edilmesi için borçlu tarafından hazırlanan somut bir teklif sunulmalıdır. Bu teklif, alacaklıların çoğunluğu tarafından kabul edilmelidir. Kabul edilen teklife göre, borçlu şirketin yeniden yapılandırılması için süreç başlatılır.

Konkordatoda, ortaklık, şirket ya da kişisel konkordato olmak üzere üç farklı tür bulunmaktadır. Her birinde farklı beyanlar ve kararlar alınır. Bu beyanlar, borçlu tarafından belirlenir ve mahkeme onayından geçer.

 • Ortaklık Konkordatosu: Birden fazla borçlu ortaklıklar arasında yapılır.
 • Şirket Konkordatosu: Şirketlerin konkordato talebinde bulunması durumunda uygulanır.
 • Kişisel Konkordato: Kişilerin konkordato talebinde bulunması durumunda uygulanır.

Konkordato ayrıca, aşağıdaki hukuki süreçlerle tamamlanır:

 • Konkordato İlanı: Borçlu tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda, konkordato ilanı yapılır ve mahkeme koruması altında olan süreç başlar.
 • Konkordato Anlaşması: Alacaklıların çoğunluğu tarafından kabul edilen öneriye göre, borçlu şirketin yeniden yapılandırılması için süreç başlatılır.
 • Konkordato Planı: Borçlu tarafından hazırlanan bir plan, alacaklıların konkordatoyu kabul etmesi durumunda uygulanacak olan programı belirler.
 • Kararname: Kararname, konkordato sürecinde uygulanacak olan yasal yönetmelikleri belirler ve mahkeme tarafından resmi olarak onaylanır.

Konkordato Başvurusu Ve Kabul Edilme Kriterleri

Konkordato, ticari işletmelerin iflasın önüne geçmek ve ödemelerini düzenli hale getirmek amacıyla yapılan bir anlaşmadır. Bazı durumlarda, şirketler borçlarını ödeyemiyorlar ve çözüm bulmak istiyorlar. Bunun için konkordato başvurusunda bulunabilirler. Konkordato başvurusu ve kabul edilme kriterleri nelerdir?

Konkordato başvurusunda bulunmak için şirketin mali durumu ciddi şekilde bozulmuş olmalıdır. Şirket iflas edecek durumda ise konkordato başvurusunda bulunabilir. Şirketin konkordato başvurusunda öncelikle alacaklıları durumdan haberdar edilir ve bir alacaklılar kurulu oluşturulur. Bu kurul, şirketin finansal durumunu inceleyerek, karar verir. Eğer kurul konkordato başvurusunu desteklerse, mahkemeye bu başvuru sunulur.

Mahkemeye sunulan konkordato başvurusunda, şirketin detaylı bir mali planı da bulunur. Bu plan, şirketin borçlarını nasıl ödeyeceği hakkında detaylı bilgiler içerir. Mahkeme, şirketin planını inceleyerek, kabul edip etmeyeceğine karar verir. Eğer kabul edilirse, şirket konkordato sürecine başlar. Eğer kabul edilmezse, şirketin iflası gündeme gelebilir.

Konkordato Başvurusunun Kabul Edilme Kriterleri
1. Şirketin mali durumu ciddi şekilde bozulmuş olmalıdır.
2. Şirketin finansal planı tutarlı olmalıdır.
3. Alacaklıların çoğunluğunun onayı gereklidir.

Konkordato başvurusunun kabul edilmesi, şirket için büyük bir avantajdır. Şirketin iflasından kurtulması ve ödemelerini düzenli hale getirmesi, hem şirketin hem de alacaklıların yararına olan bir durumdur. Ancak, kabul edilirken bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Konkordato Sürecinde Alacaklıların Hakları

Konkordato Sürecinde Alacaklıların Hakları

Konkordato, bir şirketin iflas etmeyeceğine, alacaklılarına ödeme yapmaya devam edeceğine dair yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın kabul edilmesi durumunda, şirketin borçlarını yapılandırması gerekmekte ve alacaklılar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapması gerekmektedir. Ancak, konkordato süreci boyunca alacaklıların hakları korumaya alınmıştır.

Konkordato başvurusu yapıldığında, alacaklılar borçluyu takip etmekten vazgeçerler. Ancak, iflas eden bir şirkette, alacaklıların hakları bir yana bırakılmamalıdır. Konkordato sürecinde alacaklılar, şirketin nakit akışını, borcun yapılandırılmasını, yeniden yapılandırma planını ve gelecekteki ödemeleri takip etme hakkına sahiptir.

Alacaklıların Hakları Yapılabilecekler
1. Bilgi Edinme Hakkı Alacaklılar, konkordato sürecinde şirketten her türlü bilgiyi talep edebilir.
2. Oy Kullanma Hakkı Eğer bir alacaklı, konkordato anlaşması hakkında oy kullanma hakkına sahipse, alacaklarının %50’sinden fazlasını temsil edecek şekilde oy kullanma hakkına sahiptir.
3. İptal Davası Açma Hakkı Eğer bir alacaklı, konkordato anlaşması nedeniyle kendisine borç ödenmediğinden şüphelenirse, anlaşmanın iptali için dava açma hakkına sahiptir.
4. Müdahil Olma Hakkı Eğer bir alacaklı, konkordatodan bağımsız bir şekilde şirketin varlıklarına el koymak istiyorsa, ayrı bir başvuru yaparak müdahil olma hakkına sahiptir.

Alacaklıların hakları, konkordato anlaşması imzalandıktan sonraki süreçte de devam eder. Anlaşmada yer alan hükümlere uymayan şirketin, alacaklılar tarafından takip edilmesi mümkündür. Anlaşma kapsamında ödeme yapılmaması veya anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda, alacaklılar yeniden tahsilat anlaşması yapma hakkına sahiptir.

Konkordato Anlaşmasının Sonuçları Ve Uygulanması

Konkordato Anlaşmasının Sonuçları Ve Uygulanması

Konkordatoyu, ekonomik krizden veya borçlu olan firmaların iflas sürecine girmemek için başvurdukları bir anlaşma olarak tanımlayabiliriz. Bu anlaşma, firmaların belirli bir süre içinde, belirli bir plan dahilinde borçlarını ödeme imkanı sağlar. Konkordato anlaşması, belirli şartlar dahilinde kabul edildikten sonra uygulanabilen bir anlaşmadır.

Konkordato anlaşması uygulandığı takdirde belirli sonuçları beraberinde getirir. Bu sonuçların başında, borçların belirli bir plan dahilinde ödenmesi gelmektedir. Borçlu şirketin, konkordato sürecinde belirli bir plan dahilinde borçlarını ödemesi, kendisine sağlıklı bir mali yapı sağlar ve borcunu geri ödeyerek iflas sürecini engelleyebilir. Bu sayede, şirket, iflas etmeden devam edebilir ve faaliyetlerini sürdürebilir.

Ancak, konkordato anlaşması uygulanması ile mümkün olan bir diğer sonuç, alacaklıların borçlarının ödenmemesi ya da karşılanamaması olabilir. Bu durumda, konkordato sürecinin yapılandırılamaması veya anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda, şirketin iflas açması kaçınılmaz hale gelebilir. Bu nedenle, konkordato anlaşmasının uygulanması öncesinde, şirketin finansal yapısının ve gelecek planlarının kontrol edilmesi önemlidir.

Konkordato Anlaşmasının Uygulanması: Sonuçları:
Borçların Ödenmesi Sağlıklı bir mali yapı sağlamak ve iflas sürecini engelleyebilir.
Borçların Ödenmemesi Anlaşmazlık veya yapılandırma sağlayamama durumunda iflasa neden olabilir.

Konkordato anlaşması, tek taraflı bir karar değildir. Çünkü bu anlaşmanın uygulanabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Borçlu şirketin öncelikle konkordato talebinde bulunması gerekmekte ve bunun kabul edilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bununla birlikte, alacaklıların da konkordatoya itiraz etme hakkı vardır ve süreçte belirli haklara sahiptirler.

Sonuç olarak, konkordato anlaşması, belirli şartları sağlayan firmalar için bir çözüm olabilir. Ancak, anlaşmanın uygulanması öncesinde şirketin finansal yapısı ve gelecek planları kontrol edilmeli ve belirli şartlar yerine getirilmelidir. Aksi takdirde, uygulamanın sonuçları, istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Konkordatonun Şirket-finansal Yapılarına Etkileri.

Konkordato, bir şirketin geçici süreliğine borcunu ödeme durumunda olmadığını kabul ettiği bir anlaşmadır. Bu anlaşmada, alacaklılar, şirketin tüm borçlarının ne kadarının ödenebileceğine karar vermektedir. Konkordato, finansal sorunları olan şirketler için bir kurtuluş çıkışı olabilir.

Konkordato anlaşması şirketin finansal yapısı üzerinde birçok etkiye sahiptir. Öncelikle, anlaşma şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına izin verir. Bu, sürekli borç ödeme yükümlülükleri nedeniyle şirketin nakit akışını artırabilir.

Olumlu Etkileri Olumsuz Etkileri
 • Borcun yeniden yapılandırılması
 • Nakit akışında artış
 • Şirketin borçlarını ödeme stresinden kurtulma
 • Kredi sağlamakta zorlanmama
 • Şirketin kredi notunun düşmesi
 • Alacaklılar tarafından güven kaybı yaşanması
 • Şirketin itibarının zedelenmesi

Bu rekabetçi piyasada, konkordato anlaşması şirketin kendi krizinden kurtulmasına ve işlerin normalleşmesine yardımcı olabilir. Ancak, anlaşma şirketin kredi notunu düşürebilir ve alacaklılar tarafından güven kaybına neden olabilir. Bu nedenle, şirketlerin konkordatoyu kullanmadan önce avantajları ve dezavantajları iyi değerlendirmesi gerekir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu