Ekonomi Haber

İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

İşsizlik maaşı, belirli bir süre işsiz kalan kişilere hayatlarını idame ettirebilmeleri için İŞKUR tarafından ödenmektedir. Elbette bu parayı alabilmek için işsizlik maaşı başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Elbette işsizlik maaşına başvuran herkes bu maaşı almayacak. İşsizlik ödeneğine başvurmak için çeşitli belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler mevcut değilse, bireyler işsizlik ödeneği talep edemezler. İş bulana kadar bir kuruş kaybetmek istemeyenler bu ödeneğe başvurabilirler. İşsizlik ödeneği başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı
 • İşsizlik maaşı dilekçesi
 • İşten ayrılma bildirgesi
 • İşsizlik maaşı başvuru formu

İşsizlik Ödeneği Nedir?

Belirli bir süre işsiz kalan sigortalılara kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsizlik süreleri boyunca ödenen miktardır.

İşsizlik Ödeneği Uygunluk Nedir?

 • Gönüllü işsizlik ve kusur,
 • Fesihten önceki son 120 gün için aktif hizmet sözleşmesinde,
 • Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki üç yıl içinde en az 600 gün az işsizlik sigortası

Hizmetinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda talepte bulunulması gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinin kesildiği tarihten itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bizzat gidilerek ya da  www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Mücbir sebep halleri dışında talebin 30 gün içinde sunulmaması halinde talebin geç teslim edilmesi toplam hizmet süresinden düşülecektir.

Sigortalının işsizlik ödeneği alabilmesi için çalışmaya istekli olması gerekir. İşsizlik maaşı başvurusu ile kişinin iş arama kaydı yapılır veya güncellenir. Böylece işsizlik sigortasından yararlananlar destek, yerleştirme ve mesleki eğitimden yararlanmaktadır. Bu nedenle vekâleten başvuru yapılamamaktadır.

İşsizlik Ödeneği İçin Sağlanan Hizmetler

 • *İşsizlik ödeneği
 • *Genel sağlık sigortası primleri
 • *Yeni bir iş bulma
 • *Mesleki gelişim, edinme ve eğitim

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvurusu bir sonraki ayın sonunda tamamlanır. İşsizler, her ayın 5’inde aylık işsizlik maaşı alırlar. Ödeme tarihini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı belirler.

Sigortalı işsizler, nüfus cüzdanı ve TC kimlik numaraları ile birlikte herhangi bir PTTBankasına başvuruda bulunarak işsizlik ödeneği alabilirler.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Durumlar Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alırken;

 • İŞKUR tarafından sunulan uzmanlıklarına uygun, son işinin maaş ve çalışma koşullarına yakın ve mücavir yerleşim yeri sınırları içinde bir işi geçerli bir sebep olmaksızın reddedenler Enstitümüzden alınan işsizlik maaşı kesilir, yeniden başlatılmaz.
 • İşsizlik ödeneği alırken bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaya başlayanların, “Emeklilik” kapsamında aylıklarını almaya başladıkları tarihten itibaren işsizlik ödenekleri kesilir.
 • İŞKUR tarafından verilen gelişim, eğitim ve mesleki eğitimi sebepsiz yere reddeden veya kabulüne rağmen devam etmeyen, İŞKUR Organizatöründen gelen itirazlara haklı bir mazereti olmaksızın cevap vermeyen, bilgi ve belgelere uymayanlara işsizlik ödeneği kesilir. Süre içinde talep edilir. Ancak bu durumların sona ermesi durumunda ödemeler yeniden başlatılacaktır. Ödeme süresi, başlangıçta belirlenen hizmetlerin toplam süresinin sona erme tarihini aşamaz.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu