MAGAZİN

Uluslararası Çalışma Konferansı'nda pek çok önemli kararın yanı sıra yeni çıraklık standardı da kabul edildi

 111. Uluslararası Çalışma Konferansı’na (ILC) katılan delegeler, Nitelikli Çıraklık hakkındaki yeni Tavsiye Kararını kabul ettiler.

Yeni işgücü standardı ile, hızla değişen işgücü piyasalarında “her yaştan insan için beceri kazanma, kazandırma ve mevcut becerilerini sürekli artırma” fırsatlarının desteklenmesi amaçlanıyor.   Getirilen yeni standart, çıraklık kavramına net bir tanım kazandırmakla birlikte, çırakların hakları ve korunmaları da dahil olmak üzere nitelikli çıraklığa ilişkin yüksek standartlar belirliyor.

Adil Geçiş konusundaki Genel Tartışma Komitesi’nin vardığı sonuçların da kabul edildiği Konferansta,  sosyal adaleti sağlamak, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve insana yakışır işleri desteklemek adına adil geçiş sürecinin ilerletilmesinin şart olduğuna vurgu yapıldı. Delegeler, çevresel olarak sürdürülebilir ekonomilere ve toplumlara doğru adil bir geçişi amaçlayan ILO Kılavuz İlkelerinin, atılacak adımlar ve belirlenecek politikalar konusunda referans kaynağı olarak kullanılmasına ilişkin kararı onayladı.

Delegeler ayrıca, İşgücünün Korunmasına İlişkin Tartışma Komitesi’nin  paylaştığı sonuçları da kabul etti. Bu sonuçlara dayanarak alınan karar, tüm işçiler için daha kapsayıcı, yeterli ve etkili bir koruma sağlanmasına yönelik bir yol çiziyor ve bu konuda hazırlanabilecek bir eylem planı için temel teşkil ediyor.

Konferansta, ILO Anayasası’nın 33. Maddesi uyarınca Belarus hakkında bir karar da kabul edildi. Karar, Belarus Hükümetinin, Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesine (1948, No. 87) ve Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesine (1949, No. 98) riayetini inceleyen ILO Soruşturma Komisyonunun tavsiyelerine uymasını güvence altına almayı amaçlıyor. 

Genel kurulda, ILO’nun standartlar sisteminin temel denetim organı olan Standartların Uygulanması Komitesi’nin (CAS) raporu da onaylandı. CAS raporu, ILO Sözleşmelerine uyum konusunda 24 ayrı ülkeye ilişkin olarak gerçekleştirilen vaka incelemelerine dayanıyor.

Uzmanlar Komitesinin İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Genel Anketinin değerlendirildiği tartışmanın sonucunda, üç taraflı Komitenin üyeleri, istihdamda ve meslekte her türlü ayrımcılığın acilen ortadan kaldırılması, anneliğin korunması konusunun tam olarak ve etkin bir şekilde garanti altına alınması ve aile sorumlulukları olan işçilere işe girme hakkı sağlanması gerekliliklerinin altını çizdiler.

Konferans esnasında, başta yakın zamanda kabul edilen, çalışma yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi (C190) ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sözleşmeler olmak üzere, 13 Uluslararası Çalışma Sözleşmesi kabul edildi.

Konferansta ayrıca, ILO’nun 2024-25 Programı ve Bütçesi onaylandı. İlgili belge ve kararda, ILO’nun tüm üç taraflı bileşenleri tarafından ifade edilen “herkesin yararı için, tüm zeminlerde her türlü ayrımcılık ve dışlamayla mücadele” konusundaki kararlılık bir kez daha teyit edilirken, “bazı konularda ifade edilen farklı tutumların” da kabul edildiğine dair bir ifadeye de yer verildi.

14-15 Haziran tarihleri arasında, 16 Devlet ve Hükümet Başkanının yanı sıra BM kuruluşlarından, diğer çok taraflı organizasyonlardan ve çeşitli işçi ve işveren kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla, “Herkes için Sosyal Adalet” temalı üst düzey bir  İş Dünyası Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede katılımcılar, Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon kurulması önerisi de dahil olmak üzere, sosyal adalete ilişkin bir dizi konu hakkında görüş alışverişinde bulundular. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen üst düzey panellerde eşitsizlikler ve kayıt dışılık, fırsat eşitliğinin sağlanması, yaşam boyu öğrenme ve beceri geliştirme, sosyal koruma, ticaretin geliştirilmesinin yolları, sürdürülebilir kalkınma ve insan ve işçi hakları ele alındı.

12 Haziran’da Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününün kutlandığı Konferansta, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, çocuk işçiliği oranlarının artmakta olduğu böyle bir dönemde, uluslararası topluma sosyal adalet için daha fazla destek verme ve çocuk işçiliğine karşı mücadeleyi hızlandırma çağrısında bulundu.

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın kapanış töreninde konuşan Genel Direktör Houngbo delegelere hitaben, “Bugüne kadar başardıklarınızdan gurur duymalısınız. ILO direktiflerine olan bağlılığınız, ustalıkla gerçekleştirdiğiniz müzakereleriniz ve diplomasi konusundaki özenli yaklaşımınız sayesinde, bu konferansta birçok önemli belge kabul edildi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“ILO olarak görevimizi yerine getirme konusundaki uzun yolculuğumuza devam ederken, Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon kurulması konusunda, büyük yankı uyandıran, açık ve net bir destek gördük. Devlet Başkanları, Çalışma Bakanları ve işveren ve işçi örgütlerinin liderleri, bir Küresel Koalisyon kurulmasının tam zamanı olduğu ve bunun gerekli bir girişim olduğu konusunda hemfikir oldular. Şimdi bu ivmeyi koruyarak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz”.

111. Uluslararası Çalışma Konferansına, ILO üyesi 187 ülkeden, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan yaklaşık 5.000 delege katıldı. Konferans, 5-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Cenevre’deki  Palais des Nations’da  (BM Milletler Sarayı) düzenlendi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu